WELKOM BIJ QBUSBOUW

Wij zijn een vernieuwend bouwbedrijf gespecialiseerd in staalframebouw. Door de specialisatie in deze bouwtechniek in combinatie met innovatieve en duurzame installatieconcepten hebben wij in korte tijd meerdere samenwerkingen opgebouwd. We voeren als bouwteam zowel projectmatige als particuliere opdrachten uit. In een vroeg stadium van het proces adviseren we projectontwikkelaars, particuliere opdrachtgevers en gemeentelijke instanties. We overtuigen ze van de toegevoegde waarde van staalframebouw in combinatie met duurzame installatietechnieken en geven inzicht in de mogelijkheden die deze bouwmethoden biedt. Het ecologische aspect staat centraal bij het bouwen en verbouwen van woningen en appartementen. Besparen op energie en het reduceren van de CO2 uitstoot vinden wij essentieel.

VISIE

We leven in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin innovatie ontstaat op de grenzen van vakgebieden, waarin oude werkwijzen steeds minder effectief zijn. Een wereld waarin co-creatie en samenwerking de nieuwe businessmodellen zijn en waarin daarnaast 100% transparantie geëist wordt. In deze wereld willen wij een omschakeling creëren in het traditionele denken en doen van de bouwwereld.

 

 

“We leven in een snel veranderende wereld”

 

 

In landen als Engeland, Amerika, Australië en Zweden is staalframebouw een bekende bouwmethode. In Nederland wordt staalframebouw nog op kleinere schaal toegepast maar bouwend Nederland begint nu ook de voordelen van deze bouwmethodiek in te zien.

 

 

“Onze visie om deze bouwmethodiek groot te willen maken in Nederland”

 

 

Wij zijn specifiek gespecialiseerd in staalframebouw. Onze positie in de markt wordt bepaald door onze duidelijke visie en geloofsovertuiging om deze bouwmethodiek groot te willen maken in Nederland. Dat deze bouwmethodiek nog redelijk onbekend is in Nederland heeft vooral te maken met onze bouwtraditie. Onder het kopje ‘staalframebouw’ leest u de vele kwaliteiten en voordelen die deze bouwmethodiek biedt.