STAALFRAMEBOUW

Wij zijn specifiek en alleen gespecialiseerd in staalframebouw. Staalframebouw is een bouwwijze waarbij met complete elementen zoals vloeren en wanden een dragende skeletconstructie wordt samengesteld. De draagconstructie elementen worden opgebouwd uit koudgevormde staalprofielen.

 

Als deze elementen worden geprefabriceerd, kan de bouwtijd aanzienlijk worden verkort. Dit resulteert onder andere in minder kosten, waardoor de bouwmethodiek financieel aantrekkelijk is. Ook heeft men minder transportbewegingen naar de bouwplaats en minder handelingen in de fabriek waardoor de CO2 uitstoot in het milieu lager is. Dit is noodzakelijk om in de toekomst wereldwijd de CO2 uitstoot te reduceren.

 

“De voordelen van staalframebouw wegen zowel financieel als praktisch

ruimschoots op tegen de nadelen ten opzichte van traditionele bouw”

Roelofarendsveen

Utrecht

Almere

Alkmaar

Almere

Roelofarendsveen

Almere

Alkmaar

Almere

De karakteristieke waarden voor geluid, maatvoering, krimpscheuren en klimaatinvloeden zijn vele malen gunstiger dan de huidige traditionele bouw mits het op de juiste manier wordt uitgevoerd. De afbouwmaterialen zorgen echter voor een perfecte warmte- en geluidsisolatie. Staalframebouw heeft de voordelige eigenschap dat door de sterkte van staal er tussen de stalen profielen geïsoleerd kan worden. Hierdoor is er minder ruimteverlies bij toepassing van hogere isolatienormen. Dit maakt het bouwsysteem uitermate geschikt voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overige huisvesters omdat het meer verkoopbare vierkante meters vloeroppervlakte biedt.

 

“Zo kunnen er prachtige moderne woningen met grote

vrije overspanningen en overstekken ontworpen worden”

 

Door de hoge sterkte van staal is het bouwsysteem geliefd bij architecten vanwege de hoge mate van ontwerpvrijheid. Zo kunnen er prachtige moderne woningen met grote vrije overspanningen en overstekken ontworpen worden. Er zijn geen dragende muren meer in de woning zodat men vrij is met de indeling van de ruimte. De bouwtechniek biedt naast bovengenoemd nog meer voordelen. Verschillende kenmerkende aspecten van staalframebouw hebben we voor u op een rijtje gezet.

Voordelen van staalframebouw

 • Gering eigen gewicht (t.o.v. houtskelet- en betonbouw). Hierdoor zijn de elementen gemakkelijker te verwerken op de bouwplaats.
 • Aanzienlijk lagere transportkosten door het lichtere gewicht (bij prefab) en volume.
 • Hoge constructieve eigenschappen.
 • Maatvast en vrij van krimp en uitzetting als gevolg van vocht of wisselende temperaturen.
 • Staal is 100% recyclebaar.
 • Weinig afval en volledig op maat te leveren en/of te maken in de fabriek.
 • Geen stof, gevaarlijke stoffen etc. bij verwerking en productie.
 • Staal is anorganisch, rot niet, splijt niet, kruipt niet en trekt niet krom.
 • Alle sparingen voor leidingen en afvoeren kunnen in het voortraject worden opgenomen en tijdens de productie machinaal worden aangebracht.
 • Flexibel bouwsysteem (grote vrijheid bij indeling t.o.v. traditionele bouw)
 • Staal is ongevoelig voor schimmelvorming.
 • Hoge geluidsisolatiewaarde haalbaar (DB).
 • Hoge isolatiewaarden haalbaar (tot wel 10 Rc afhankelijk van toegepaste materialen en dikte profilering). Door aanbrengen isolatie in de frames is het mogelijk slanker te bouwen.
 • Geen constructieve belemmeringen.
 • Lichte fundering nodig vanwege geringer eigen gewicht.
 • Grote overspanningen te realiseren.
 • Duurzaam (en nagenoeg onderhuisvrij na plaatsing).
 • Grotere vrijheid in ontwerpen.

Nadelen van staalframebouw

 • Hogere engineeringkosten (voortraject is arbeidsintensief i.v.m. extra tekenwerk).
 • Uitgangspunten bij opstart constructieberekeningen en tekenwerk dienen bekend te zijn als traject wordt opgestart.
 • Als de productie wordt opgestart zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Alles m.b.t. installatiewerken en maatvoering dient dus vooraf uitgewerkt en bekend te zijn en in het tekenwerk te zijn voorzien.
 • Iets hogere kosten in basismateriaal, echter wordt dit ruimschoots goedgemaakt door snelle montage en plaatsing, lagere transportkosten en minder afval.

De voordelen van staalframebouw wegen zowel financieel als praktisch ruimschoots op tegen de nadelen ten opzichte van traditionele bouw. Kortom, staal is een prachtig product om mee te bouwen. Wilt u een woning laten bouwen met deze bouwtechniek? dan heeft u aan Qbusbouw een betrouwbare partner met uitgebreide kennis over dit bouwsysteem.